Myjka do beczek TMB-1

Oferuje Państwu specjalistyczne myjki tunelowe do beczek wykonane ze stali kwasoodpornej Urządzenie przeznaczone jest do mycia beczek plastikowych o pojemności 120 l oraz palet „Euro” z tworzyw sztucznych w ruchu ciągłym.

Rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniu zapewniają minimalne zużycie energii elektrycznej lub pary oraz bardzo prostą obsługę. Czyni to urządzenie szczególnie przydatne w małych i średnich zakładach przemysłu spożywczego.
Uzyskany efekt mycia pozwala spełnić wymagania coraz ostrzejszych norm czystości.

Tunel roboczy podzielony jest w wersji podstawowej na dwie sekcje:

  • mycia zasadniczego
  • płukania końcowego

Sekcję brudną do czystej oddziela kurtyna z miękkiego przeźroczystego tworzywa. Mycie odbywa się pod dużym ciśnieniem strumieniami wody o temperaturze 70-80°C z dodatkiem środka myjącego. Ciśnienie na dyszach rozmieszczonych na obwodzie tunelu wytwarzane jest przez pompę o dużej wydajności. Dysze chronione są przed zablokowaniem odpowiednim filtrem /sitem/ wmontowanym w obieg wody myjącej.

Podgrzewanie roztworu wody i środka myjącego odbywa się za pomocą wydajnej wężownicy parowej umieszczonej nad dnem zbiornika. Wężownicę można podłączyć do instalacji parowej o maksymalnym ciśnieniu 3,5 atm. i temperatury do 150° C.

Płukanie odbywa się wodą bieżącą pod ciśnieniem roboczym sieci wodociągowej. Zużyta woda z płukania końcowego skierowana jest do zbiornika wody, uzupełniając jej ubytki. Woda jest utrzymywana w obiegu dzięki pracy pompy cyrkulacyjnej.