Myjki tunelowe TMP-2 (do pojemników)

Szczególnie polecanym przez Montspoż urządzeniem jest myjka do pojemników typu TMP-2. Jest to najbardziej wydajne i korzystne cenowo urządzenie przeznaczone do mycia pojemników plastikowych i aluminiowych w ruchu ciągłym. Po adaptacji może być stosowana do mycia elementów wyposażenia w przemyśle spożywczym np. formy filtracyjne i membrany UF.

Myjka wykonana jest ze stali kwasoodpornej w formie obudowanego tunelu z przenośnikiem do przemieszczenia form lub pojemników. Taśmy stanowią dwa ciągi łańcucha z napędem i napinaniem.

Tunel roboczy podzielony jest na trzy sekcje:

  • mycie wstępne
  • mycia zasadnicze
  • płukanie i dezynsekcja

Pomiędzy sekcjami na wejściu i wyjściu umieszczono kurtyny oddzielające z miękkiego PCV. Mycie odbywa się pod dużym ciśnieniem strumieniami roztworu wodnego o temperaturze 70-80° z dodatkiem środka myjącego. Ciśnienie na dyszach rozmieszczonych na obwodzie tunelu wytwarzane jest przez pompę o dużej wydajności. Dysze chronione są przed zablokowaniem odpowiednim filtrem zamontowanym w każdy obieg roztworu myjącego.
Podgrzewanie roztworu wody i środka myjącego odbywa się za pomocą wężownic parowych umieszczonych nad dnem zbiornika. Dozowanie detergentu odbywa się automatycznie, utrzymujące stałe stężenie wg założonego programu.

Płukanie obywa się wodą bieżącą pod ciśnieniem roboczym sieci wodociągowej. Na przewodzie zasilającym umieszczono dozownik dezynfekatu, mieszający środek dezynfekujący proporcjonalnie do średnicy dyszy i wielkości przepływu. Zużyta woda do płukania końcowego skierowana jest do zbiornika mycia zasadniczego, a z niego z kolei do zbiornika wstępnego uzupełniając ubytki. Woda utrzymywana jest w obiegu dzięki pracy pompy cyrkulacyjnej.

Zużyta woda do płukania końcowego skierowana jest do zbiornika mycia zasadniczego, a z niego z kolei do zbiornika wstępnego uzupełniając ubytki. Woda utrzymywana jest w obiegu dzięki pracy pompy cyrkulacyjnej. Urządzenie wyposażono w płynną regulację przesuwu taśmy przemienników częstotliwości. Pozwala to na doprowadzenie procesu mycia do rodzaju form oraz stopnia zabrudzenia.

Charakterystyka techniczna Myjki TMP-2.

wysokość robocza 1600 mm
długość całkowita 4000 mm
szerokość 850 mm
pojemność zbiornika mycia wstępnego całkowita
pojemność zbiornika mycia wstępnego robocza
350 l
240 l
pojemność zbiornika mycia zasadniczego całkowita
pojemność zbiornika mycia zasadniczego robocza
400 l
275 l
typ pompy – mycie zasadnicze Taflo CTDF40-NS-4kW
typ pompy – mycie wstępne Taflo CTDF40-NS-4kW
Typ motoreduktora Nord SK 90121 AX-71W4 NS-0,37 kW
Wydajność dla form 400x650x200 max. 350 szt/h
max wymiary elementów do mycia wys. 400 mm, szer. 640 mm
typ urządzenia dozującego Ecolab P3-CDI01
zużycie wody 300 – 400 l/h
zużycie pary 60 – 100 kg/h
ciśnienie pary maks. 0,3 MPa
ciśnienie wody 0,3 – 0,4 MPa
ilość osób obsługi 2 osoby
waga urządzenia ok. 650 kg

Na specjalne zamówienie klienta istnieje możliwość wyposażenia myjki w dodatkową funkcję osuszenia, ale powoduje to konieczność zabezpieczenia większej powierzchni oraz oczywiście przyczynia się do wyższej ceny urządzenia.